English Pусский

Výtvarníci ateliéru JM Lesov

Jiří Laštovička

Jiří Laštovička

*1949

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér profesora Otto Eckerta. Vedle své úspěšné volné sochařské činnosti se po celý svůj profesionální život věnuje uměleckému a průmyslovému designu porcelánových souborů a unikátů. Je autorem celé řady úspěšných a oceněných porcelánových souborů včetně reprezentačního souboru PRESIDENT pro potřeby Pražského Hradu. Více než desítku let se věnuje práci s nízkými porcelánovými reliéfy, navrhl vybavení pro Bussines Class Československých aerolinií, vytváří solitérní konvice tematicky zaměřené k čínskému zodiaku, vytváří cyklus unikátních litofánií. Pravidelně se účastní sochařských symposií, na kterých je materiálem pro tvorbu sníh nebo led a kde rovněž dosáhl řady ocenění.

Jiří Karmazín

Jiří Karmazín

*1932

Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér profesora Vlastimila Rady. V celoživotní malířské práci lze snadno rozpoznat silný vztah k jižním Čechám a Itálii, kde čerpá inspiraci. Karmazínovy obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách NG v Praze, Galerie hl. města Prahy, Sředočeské galerie v Praze, většiny českých a moravských galerií a ve sbírkách dalších institucí. V zahraničí, např. ve Francii, v Itálii, SRN, Norsku, Dánsku, Rakousku, na Slovensku, v Mexiku, Austrálii, Nikaragui, Velké Británii atd. Realizuje rozměrné mozaiky v architektuře, věnuje se technice malby kobaltem pod glazuru na porcelán i rytí zrcadel a skla. Věnoval se pedagogické činnosti, pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, za své dílo získal celou řadu cen.

Miroslav Páral

Miroslav Páral

*1955

Po studiích na keramické škole v Bechyni se věnoval profesi designéra užité keramiky a v této oblasti zavedl řadu novátorských myšlenek. Keramický materiál zůstal dominantou, ale používá i nejrůznější další materiály. Svůj výtvarný zájem postupně přesunul na lidskou postavu v polaritě muž, žena, starověká témata Minotaurů, Atlantů, stereometrické konstrukce věží, obelisků a pyramid, naléhavá témata vyhnání v podobě monumentálních bronzových kufrů apod. Figurální fragmenty se v Páralově tvorbě stávají součástí autorského nábytku, kde kombinuje keramickou hmotu se dřevem, sklem a kovem, pracuje netradičně s použitými materiály i barvou. Motiv zubů se objevuje v mnoha materiálových a rozměrových variantách od drobných zlacených popelníčků až po formát umyvadel realizovaných z kameniny nebo bronzu. Nejde jen o vtipný nápad, hlubší smysl sochař vidí ve zkoumání možností nečekaných vztahů v nové situaci „předmětovém prostředí“. Autor své práce realizuje v architektuře, vystavuje na mnohých výstavách doma i v zahraničí, kde obdržel různá ocenění.

Blanka Matragi

Blanka Matragi

*1953

Světoznámá oděvní návrhářka, akademická malířka Blanka Matragi, vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor oděvní výtvarnictví. Provdala se za Dr. Ing. Makrama Matragiho, se kterým odešla do Libanonu, kde již přes dvacet pět let žije a pracuje. V roce 1982 v Bejrútuotevřela svůj salón „Blanka Haute Couture“. Více než dvacet let navrhuje originální modely pro vybrané členy vysoké společnosti v zemích Perského zálivu a v poslední době i pro výjimečnou klientelu žijící v Čechách. Díky zákaznicím z královských rodů se jako jediná cizinka a Evropanka dostává do exkluzivního, veřejnosti zcela uzavřeného, světa tamních paláců. Blanka Matragi se vedle oděvního návrhářství věnuje rovněž tvorbě originálních šperků a nejrůznějších módních a interiérových doplňků. Výsledkem spolupráce autorky s mistry Atelieru JM Lesov (Thun Studio) je autorská čajová souprava Butterfly. V roce 2003 získala Blanka Matragi titul Významná česká žena ve světě a je nositelkou řady dalších ocenění.

Martin Přibík

Martin Přibík

*1972

„Porcelánový patriot a občasný kouzelník“, tak si přezdívá tento karlovarský designér, který své profesionální zkušenosti získal ve světoznámém Thun Studiu. Od roku 2003 působí jako nezávislý výtvarník a modelář. Samostatně vystavuje od roku 2005, zastoupen je například v Městské galerii Karlovy Vary a Mezinárodní galerii keramické tvorby v Českém Krumlově aj. V ateliéru Futuree navrhuje a vytváří modely až na samé technické hranici porcelánu, kterou se snaží dále posouvat - má rád pohyb, když jeho dílka „tančí“. Absolvoval Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati, ateliér průmyslového designu.